Selamat Datang !!!

gratis ebook, buku gratis,


Blog For Free!


Archives
Home
2008 April

tBlog
My Profile
Send tMail
My tFriends
My Images

Sponsored
Create a Blog!Selamat Datang !!!
04.06.08 (12:17 pm)   [edit]
SEMUA SOFTWARE&EBOOK DI SINI G R A T I S -> KLIK ORDER <- E-Book Harun Yahya Yesus Akan Kembali > zip - (206 Kb ) Berasal dari www.yesusakankembali.com Bangsa Musnah >. zip - (675 Kb) Berasal dari www.bangsamusnah.com Keajaiban Al-Quran > zip - (327 Kb) Berasal dari www.keajaibanalquran.com Keruntuhan Teori Evolusi > zip - (878 Kb) Berasal dari www.evolutiondeceit.com Bantahan thd buku Keruntuhan Teori Evolusi > Insight Magazine Edisi 1 s/d 5 > zip - (1 Mb) Insight Magazine Edisi 6 s/d 10 > zip - (1,3 Mb) Insight Magazine Edisi 11 s/d 14 > zip - (1,3 Mb) Berasal dari www.insightmagazine.com Dibalik Perang Dunia > zip - (433 Kb) Berasal dari www.dibalikperangdunia.com Tragedi Palestina > zip - (4 Mb) Berasal dari www.tragedipalestina.com Kumpulan Artikel Harun Yahya >zip -(1.1 Mb) download alternatif > Artikel Berasal dari www.harunyahya.com/indo/m_artikel.html Kumpulan Buku Harun Yahya 1a > zip - (1,2 Mb) Berasal dari www.harunyahya.com/indo/m_buku.html 2 buku tentang Evolusi/Darwinisme dlm. 1 file, - Keruntuhan Teori Evolusi, - Menjawab Tuntas Polemik Evolusi, Kumpulan Buku Harun Yahya 1b > zip - (1,6 Mb) - Menyibak Tabir Evolusi (1,1 Mb) - Mengapa Darwinisme Bertentangan dg Al-Quran (680 Kb) Kumpulan Buku Harun Yahya 2a > zip- (1,9 Mb) download alternatif > Kumpulan Buku H Y 2a 2 buku tentang Evolusi/Darwinisme dlm. 1 file, - Runtuhnya Teori Evolusi dalam 20 Pertanyaan, - Bencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme, Buku Harun Yahya 2b > zip- (1,5 Mb) - Fasisme: Ideologi Berdarah Darwinisme. Kumpulan Buku Harun Yahya 3 > zip -(2,5 Mb) - Ancaman Global Freemasonry, (1,2 Mb) - Rahasia DNA & Hari Akhir & Al Mahdi. (1 Mb) Kumpulan Buku Harun Yahya 4 > zip -(2,5 Mb) - Keajaiban Desain di Alam, (1,1 Mb) - Penciptaan Alam Semesta & - Rahasia Kekebalan Tubuh. (1 Mb) Kumpulan Buku Harun Yahya 5 > zip -(900 Kb) download alternatif > Buku Harun Yahya 5 > 3 buku dlm. 1 file, - Mengenal Allah Lewat Akal, - Bagaimana Seorang Muslim Berfikir. - Keikhlasan Dalam Telaah Al-Qur'an Kumpulan Buku Harun Yahya 6 > zip - (2,4 Mb) - Cita Rasa Seni Warna Ilahi & Keajaiban Laba Laba ( 1 Mb) - Pesona di Alam Raya & Keajaiban Pada Semut (1,2 Mb) Kumpulan Buku Harun Yahya 7 > zip - (805 Kb) - Bebarapa Rahasia Al-Qur'an, - Berpikirlah Sejak Anda Bangun Tidur, - Cara Cepat Meraih Keimanan, - Indahnya Islam Kita - Melihat Kebaikan di Segala Hal Kumpulan Buku Harun Yahya 8 > zip - (2 Mb) - Pesona Alam Satwa (1 Mb) - Selamat Datang Di Dunia Semut & - Berang-Berang Sang Ahli Pembuat Bendungan (1 Mb) Kumpulan Buku Harun Yahya 9 > zip - (1,7Mb) - Menyingkap Rahasia Alam Semesta & Nilai-2 Moral Al-quran (1 Mb) - Kesempurnaan Penciptaan Atom & Semangat & Gairah (618 Kb) Kumpulan Buku Harun Yahya 10 > zip - (2,6 Mb) - Kaum Kaum Yg Telah Dibinasakan & Terorisme Ritual Setan (1 Mb) - Tanda Tanda Kiamat (1 Mb) Kumpulan Buku Harun Yahya 11 > zip - (1.6 Mb) - Rahasia Kekebalan Tubuh & Keindahan Dalam Kehidupan (584 Kb) - Pesona di Angkasa Raya (896 Kb) Buku Harun Yahya 12 > zip - (2 Mb) download alternatif > Buku H Y 12 > - Menyanggah Darwinisme, Buku Harun Yahya 13 > zip - (1.5 Mb) - Hakikat Kehidupan Dunia Kebenaran Untuk Anak> zip -(4.7 Mb) __________________________________ Aqidah dan Manhaj Siapakah Ahli Hadits - Syaikh Walid Saif an-Nashir Manhaj Istidlal Ahlus Sunnah wal Jama’ah Metodologi Tafsir Pengantar Ilmu Tafsir Jenis-Jenis Manusia Dalam Wala dan Baro (Syaikh Shalih Fauzan) Menjawab Syubhat Quburiyyun (Syaikh Ali bin Yahya Babakr) Masuk Surga Tanpa Hisab dan Adzab Apakah Asy’ariya itu Ahlus Sunnah? (Ustadz Abu Ihsan) Pembelaan Terhadap Abu Hurairoh 2 (Ustadz Kholid Syamhudi) Pembelaan Terhadap Abu Hurairoh 1 (Ustadz Kholid Syamhudi) Garis Pemisah Antara Dakwah Salafiyah dan Hizbiyah Metode Salaf dalam Menimba Ilmu (Syaikh Abdul Azhim Badawi) Penyegeraan Kehancuran Bagi Para Penentang Rasul (Syaikh Abdul Malik Ramadhani) Tashfiyah dalam dakwah menuju kepada Alloh (Ustadz Abu Ihsan) Sabar dan lemah Lembut di dalam dakwah (Ustadz Fariq Annuz) Keistimewaan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd) (PDF 485 kb) Studi Singkat tentang Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd) (PDF 182 kb) Aqidah Islamiyyah dan Kestimewaannya (Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd) (PDF 215 kb) Karakteristik Manhaj Yang Bathil (DR. Shalih ash-Shalih) (PDF 123 kb) Wajibnya Memusuhi Yahudi (Imam Ibnu Baz) (PDF 274 kb) Hakikat Nushroh di dalam Islam (Muram al-’Athiyyah) (PDF 29 kb) Hakikat Ghuluw di dalam Hajr dan Penjelasan Ulama tentangnya (PDF 1.203 kb) Hadits Ahad Hujjah dalam Aqidah, Amal dan Akhlak (Ustadz Abdul Hakim Abdat) (PDF 725 kb) Hakikat Ghuluw di dalam Takfir dan Bahayanya (Syaikh Ali Hasan) (PDF 374 kb) Binasalah Yahudi : Nubuwat Kehancuran Yahudi (PDF 594 kb) Garis Pemisah Antara Dakwah Salafiyah dan Dakwah Hizbiyah (Ustadz Arif Fathul Ulum) (PDF 145 kb) Keistimewaan Aqidah Islamiyah (Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd) (PDF 157 kb) Metode Istidlal Ahlus Sunnah Antara Aqli dan Naqli (PDF 110 kb) Al-Wajiz fi Manhajis Salaf (24 kb) Al-Wajiz fi Manhajis Salaf (PDF 273 kb) Perkara Keimanan dari Pokok Aqidah Salafiyah (Markaz Albani) (PDF 175 kb) Hakikat Bid’ah - Tanya Jawab bersama al-Muhaddits al-Albani (PDF 363 kb) Hakikat an-Nushroh dan Jihad di dalam Islam (Muram Athiyah) (PDF 212 kb) Penjelasan tentang Ihya’ut Turats dan Ta’awun dengannya (Ust. Firanda, Lc.) (PDF 219 kb) Bagaimana Hukum Jihad di Palestina (Syaikh Abu Umar al-Utaibi) (PDF 134 kb) Metode Ibnu Taimiyah dalam Membedah Firqah Khawarij (PDF 172 kb) Menjawab Syubuhat Quburiyun (Syaikh Ali Babakar) (PDF 257 kb) Seruan Untuk Menolong Kaum Muslimin di Iraq dan Afghanistan (Syaikh Abdurrahman al-Barrak) (PDF 86 kb) Dialog Bersama Syaikh as-Surkati (Kilas Balik berdirinya Al-Irsyad) (PDF 93 kb) Ta’awun (Kerjasama) Yang Syar’i dan Bathil (Markaz Imam Albani) (PDF 240 kb) Penjelasan Haiah Kibar al-Ulama’ tentang Bahaya Takfir (Pengkafiran) (PDF 288 kb) Wajibnya Memusuhi Yahudi (Imam Ibnu Bazz) (PDF 156 kb) Binasalah Yahudi : Nubuwat Kehancuran Yahudi (PDF 321 kb) Mengapa Harus Salafi (Ust. Abdurrahman Thayib, Lc.) (PDF 155 kb) Qodho’ dan Qodar (al-Allamah al-Faqih Ibnu al-Utsaimin) (PDF 178 kb) Qo’idatul Arba’ah (Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab) (PDF 178 kb) _________________________________________ Swara Muslim MCB Swaramuslim 01> zip - (626 Kb) 9 buku Kristologi dlm. 1 file, - Pendeta Menghujat, Muallaf Meralat, - Pendapat Ilmuwan Tentang Bible & Al-Quran, - Injil Membantah Ketuhanan Yesus, - Dialog 9 Malam Masalah Ketuhanan Yesus - The Plain Truth About Christmas. - Seluk Beluk Injil Barnabas, - Siapa Sebenarnya Juru Selamat Dunia, - Sejarah Perkembangan Trinitas. - Orientalisme, MCB Swaramuslim 02> zip - (577Kb) 3 buku dlm. 1 file, - Bahaya Islam Liberal, - Menangkal JIL & FLA. - Ada Pemurtadan di IAIN, MCB Swaramuslim 03> zip - (686 Kb) 3 buku dlm. 1 file, - Dktrin Zionisme & Ideologi Pancasila, - Dajjal & Ya'juj wa-ma'juj . - Dajjal & Simbul Setan, MCB Swaramuslim 04> zip - (774 Kb) 2 buku dlm. 1 file, - Sejarah Imam Ali, - Dialog Sunni Syiah di Peshawar. MCB Swaramuslim 05> zip - (1.3 Mb) 5 buku dlm. 1 file, - Bencana Ummat Islam di Indonesia th 1980-2000, - Pengadilan Teroris. - Tragedi Lampung, peperangan yg direncanakan, - Membongkar Jamaah Islamiyah. Swaramuslim Januari 2006> zip - (1.3 Mb) Swaramuslim Desember 2005> zip - (1.1 Mb) Berita Muallaf 2005-2006> zip - (789 Kb) Swaramuslim Februari2006> zip - (1.5 Mb) download alternatif > Feb 2006 > Counter Liberalisme 2002-2006> zip - download alternatif > Counter > Konsultasi & FAQ 2004-2006> zip - (264 Kb) Journey to Islam 2003-2006> zip - (1.8 Mb) download alternatif > Journey > Murtadin & Jahiliyah 2000 - 2005 > zip - Islamphobia 2001-2006> zip - (1.6 Mb) download alternatif > Islamphobia > Fiqih, Quran & Hadist 2004-2006> zip - Swaramuslim November 2005> zip - (846 Kb) Swaramuslim Maret 2006> zip - (1.9 Mb) download alternatif > Maret 2006> Swaramuslim Oktober 2005> zip - (1.3 Mb) download alternatif > Oktober 2005> Swaramuslim April 2006> zip - (1.9 Mb) download alternatif > April 2006> Swaramuslim Mei 2006> zip - (1.6 Mb) download alternatif > Mei 2006> The X Files 2002 - Jun 2006> zip - (3.1 Mb) Resensi 2003 - 2006 > zip - (1.2 Mb) download alternatif > Resensi Salam & Info 2003 - 2006 > zip - (608 Kb) Swaramuslim Juni 2006> zip - (2.1 Mb) Sejarah 2003 - 2006 > zip - (561 Kb) Laknatulah Teroris faq 03 - 06 > zip - (3.9 Mb) Muslim Cleansing & Jihad 02 - 04 > zip Aspirasi & Muslim Voice 03 - 05 > zip - (631 Kb) Warta Berita 2003 - 2006 > zip - (2.2 Mb) Politik Barat 2003 - 2006 > zip - (815 Kb) Refleksi 2003 - 2006 > zip - (873 Kb) Opini 2003 - 2006 > zip - (877 Kb) Swaramuslim Juli 2006> zip - (2.3 Mb) Swaramuslim Agustus 2006> - Full > zip - (6.3 Mb) - Bag 1 > zip - (3 Mb) - Bag 2 > zip - (3.3 Mb) MCB Swaramuslim 06> - Membongkar Gerakan Sesat NII - Al Zaytun > zip (668 Kb) - Laporan MUI terhadap Al Zaytun > zip (53 Kb) - Muslim Ind. Suatu Kritik Diri > zip (58 Kb) - Al-Quran dihina Gus Dur > zip (127 Kb) Forum Perbandingan Agama> - Lintas Iman zip - (682 Kb) - Artikel / Kajian Kristologi zip - (1.8 Mb) - Fakta - Meluruskan Para Pemurtad zip - (201 Kb) - On The News Swaramuslim September 2006> zip - (2.9 Mb) __________________________________ Fiqh dan Adab Jabat Tangan Terlarang - Abu Zahra Muslimah Ideal (Ustadz Nurul Mukhlishin) Adab-Adab Bagi Para Da’i (Muhammad Hasan Alu Syaikh) Bersama Nabi Di Bulan Ramadhan (Syaikh M. Musa An-Nashr) Tafsir Ayat Shiyam dan Faidah-Faidahnya (Syaikh Salim al-Hilali) Ramadhan Mubarak (Ustadz Abu Auf at-Tamimi) Bid’ah-Bid’ah Puasa Dan Tarawih di Bulam Ramadhan (Syaikh Salim al-Hilali) Beberapa fatwa Ulama Yaman Memilih Kitab Tafsir (Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari) Sekelumit tentang Ilmu Tafsir (Ustadz Abu Ihsan al-Maidani) Sifat Khutbah Jum’at (Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari) Fiqhul Jum’at (Ustadz Khalid Syamhudi) Dzikir dan Kesalahan Setelah Sholat (Tim Redaksi Majalah As-Sunnah) Studi Kritis Sunan Abi Dawud (Ustadz Khalid Syamhudi) Sabar dan Lemah Lembut di dalam Dakwah (Ustadz Fariq Anuz) Tahsfiyah di dalam dakwah menuju jalan Alloh (Ustadz Abu Ihsan) Dunia Ladang Bagi Akhirat Sekelumit Fatawa Sahab Seputar Kitab Sunnahkah Memanjangkan Rambut bagi Pria? Mengenal Sekilas Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab (Syaikh ‘Ali Hasan) (PDF 113 kb) Suara Hati Bagi Penuntut Ilmu (Ustadz Abu Muslim Majdi al-Ahmad) (PDF 211 kb) Diskusi Seputar Puasa Sunnah Hari Sabtu -lengkap- (PDF 838 kb) Fatwa-Fatwa Pilihan Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman (PDF 134 kb) Fatwa Seputar Memandikan dan Mengkafani Jenazah (PDF 173 kb) Fatwa Seputar Ihtidhar/Sekarat (PDF 127 kb) Bagaimana Cara Mengobati Kesurupan (Syaikh Alu Zahim) (PDF 272 kb) Istiqomah (PDF 149 kb) Beginilah Seorang Muslim di Bulan Ramadhan (PDF 144 kb) Indahnya Bahasa Arab Fushah (PDF 43 kb) Tarjih Hukum Puasa Sunnah Hari Sabtu (60 kb) Adab Majelis dan Bid’ah-Bid’ahnya (PDF 362 kb) Kalender dan Awal Penanggalan Hijriah (PDF 290 kb) Ringkasan Cara Penyelenggaraan Jenazah (Syaikh Ali Hasan) (PDF 134 kb) Al-Ilmu (PDF 142 kb) Kiat-Kiat agar Dicintai Isteri (PDF 80 kb) E-book Hishnul Muslim (135 kb) E-book Etika Muslim Sehari-hari (95 kb) E-book Darah Kebiasaan Wanita (373 kb) ______________________________ Nasehat dan Taujihat Ukhuwwah Yang Terkoyak - Ibnu Abidin as-Soronji Dilema Simalakama (Nasihat bagi pejuang demokrasi) - Abu Lubna Salah Kaprah Terhadap Ucapan Salaf Memetik Ibrah dari Rujuknya Admin Salaf.dk (Abu Zakariya Said ‘Bak’ to Salaf) Nasehat Emas Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad (Dipetik dari muqoddimah cet. 2 Rifqon Ahlas Sunnah) Nasehat terhadap para penuntut ilmu (Imam Ibnu Baz) Kata Sambutan al-Ustadz Abu ‘Auf Pada Saat Dauroh Syar’iyyah Bersama Syaikh Ali dan Syaikh Salim di Ciloto Bogor (dan Biografi Singkat) Bahaya Haddadiyah (Transkrip Ceramah Syaikh Salim al-Hilali) (PDF 108 kb) Nasehat Syaikh Ali Hasan dan Syaikh Musa Kepada Pemuda Yang Terpengaruh Manhaj Haddadiyah (PDF 70 kb) Nasehat Syaikh Washiyullah ‘Abbas untuk mengambil ilmu dari Masyaikh Yordania (PDF 83 kb) Buku Hadits dan Aqidah Yang Dinasehatkan Imam Ibnu Baz (PDF 160 kb) Buku Yang Dipuji dan Dikritik Al-Allamah Muqbil bin Hadi (PDF 79 kb) Nasehat Imam Ibnu Baz kepada penuntut ilmu (PDF 43 kb) Wasiat Emas bagi Pengikut Manhaj Salaf (Syaikh Abu Abdillah asy-Syihhi) Sabar dan Lemah Lembut di dalam dakwah : Ustadz Fariq Anuz (PDF 2.589) Memetik Faidah Dari Biografi Syaikh ‘Abdul Muhsin ‘Abbad (63 kb) Nasehat Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili dan Al-Allamah al-Abbad kepada Salafiyun Indoensia (PDF 351 kb) Tahdzir Ulama Kibar terhadap Jama’ah Ahlul Hajr wat Tabdi’ (PDF 1.116 kb) Untaian Nasehat Syaikh Ibrahim kepada generasi muda salafiyin (25 kb) Untaian Nasehat Syaikh Ibrahim kepada generasi muda salafiyin (PDF 144 kb) Nasehat Syaikh Ibrahim kepada Salafiyun Indonesia (351 kb) Nasehat Syaikh Rabi untuk berkasih sayang (31 kb) Nasehat Syaikh Rabi untuk berkasih sayang (PDF 261 kb) Rifqon Ahlas Sunnah (Al-Allamah Abdul Muhsin Abbad) (57 kb) Rifqon Ahlas Sunnah (Al-Allamah Abdul Muhsin Abbad) (PDF 323 kb) Nasehatku untuk saudaraku salafiyin (37 kb) Nasehatku untuk saudaraku salafiyin (PDF 408 kb) Sikap Muslim Menghadapi Fitnah (Syaikh Shalih Alu Syaikh) (PDF 2.641 kb) __________________________ Artikel Bahasa Arab Buku “Adabul Ikhtilaf” karya Syaikh Aqil al-Muqthiri (Image scan) Al-Mukhtashor fil Ittijahat Al-Fikriyyah Al-Mu’ashirah (Syaikh Muhammad bin Abdillah as-Suhaimi) Al-Hatstsu ‘ala ittiba`is Sunnah wat Tahdzir minal Bida’ (al-’Allamah al-’Abbad) Booklet : At-Tathorruf wal Ghuluw wal Irhab (Markaz Imam al-Albani) Booklet : Kasyfu Syubhat wa Roddul I’tirodhat ‘anil da’wah salafiyah al-Mubarokah (Markaz Imam al-Albani) Al-Qoul ats-Tsabt fil Hurmati Shiyami Yawmis Sabti (Abu Muhammad Sanad) Al-Albani wal Irja’ (Syaikh Abdul Aziz ar-Rayyis) At-Tuhaf fi Madzhibis Salaf (Imam Syaukani) Hiwar Imam al-Albani ma’a Syaikh al-Abbad fi mas’alati Shiyam Yawmis Sabti Huququl Ukhuwah (Syaikh Shalih Alu Syaikh) Al-Qoul Al-Qowim fi Istihbabi Shiyami Yaumis Sabti fi Ghoyril Fardhi (Abu Umar al-Utaibi) Al-I’lam bi Anna Shiyam Yawmis Sabti Ja’iz (Abul Bara’ al-Kinani) At-Tahdzir minat Tafarruq wal Hizbiyah (Utsman bin Mahmud, taqdim : Syaikh Shofiyyurrahman al-Mubarakfuri) Hujjiyatu Qowli Shahabi ‘inda Salaf (Syaikh Tarhib ad-Dausari) Al-I’tidal fid Da’wah (Imam Ibnu Utsaimin) Manhaj Salaf fil Aqidah (Syaikh Sholih as-Suhaimi) Manhaj Salaf fi Ta’amul ma’a Kutib Ahli Bid’ah (Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkholi) Sayid Quthb Baina Ro’yain (Syaikh Sa’ad al-Hushayin) Fatawa Ulama al-Akabir fima uhdira minad dima’i fil jazair (Syaikh Abdul Malik Ramadhani) Kasyfu Syubhat al-Ashriyah ‘anid Da’watil Ishlahiyah as-Salafiyah (Syaikh Abdul Aziz ar-Rayyis) Tahdzib Kitab ath-Thoriq ila Jama’atil Umm (Syaikh ‘Utsman ‘Abdus Salam Nuh) Haqqu Kalimah al-Imam al-Albani fi Sayyid Quthb (Syaikh Ali Hasan al-Halabi) (PDF 336 kb) As-Salam (Syaikh Abdus Salam Barjas Alu Abdil Karim) (PDF 397 kb) Iqomatul Burhan fi Raddi ‘ala man Ankara Khurujal Mahdi (Al-’Allamah Hammud at-Tuwaijiri) (PDF 264 kb) Irhab Asbabuhu wa ‘Ilaajuhu wa Mawqiful Muslim minal Fitan (Syaikh Sholih as-Suhaimi) (PDF 169 kb) Madarikun Nazhor fis Siyasah (Syaikh Abdul Malik Ramadhani) (PDF 2294 kb) Manhajul Anbiya’ fid Da’wati ila Alloh fihi al-Hikmah wal Aql (Syaikh Rabi’ bin Hadi) (PDF 935 kb) Mu’amalatul Ulama’ (Syaikh Muhammad Umar Bazmul) (PDF 138 kb) Thoyibul Kalim al-Muntaqo min Kitabil Ilmi lil Imam Muhammad al-Utsaimin (PDF 303 kb) Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah (Al-Allamah Abdul Muhsin Abbad) (PDF 217 kb) Tesis : Manhaj al-Istidlal fi Khabaril Ahad fil Madzhab al-Maliki (Al-Akh Ahmad bin Basyir al-Jaza’iri) (PDF 1.510 kb) as-Salaf was Salafiyah (Syaikh Salim bin Ied al-Hilaly) (PDF 113 kb) Shuwaru Mudli’ah fi Juhudi al-Imam Ibnu Bazz fir Raddi ‘alal Mukhalif (PDF 630 kb) Syarh Fadhlul Islam (Imam Ibnu Bazz) (PDF 257 kb) Silsilah al-Fawaid as-Salafiyah : Tha’ah li Wulatil Amri (PDF 113 kb) I’lamul ‘Aam biman takallam fiihim al-Allamah Ibnu Bazz (PDF 180 kb) at-Tanbih ‘ala Mukholafat al-Aqidah fi Fathil Bari (Syaikh Ali asy-Syibl) (PDF 563 kb) Tashhih Mafahim Khathi’ah fi Qadhiyati Muhimmah (Syaikh Shalih Alu Syaikh) (PDF 132 kb) Tsabat Aqidah as-Salaf (Syaikh Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad) (PDF 216 kb) ___________________________________ Rudud dan Bantahannya Wahai Mujahidin (Catatan Untuk Buletin Shoutul Jihad) - ‘Abdurrahman Thayib, Lc Perayaan Tahun Baru itu Syiar kaum Kuffar Mufti Mesir : Wish Marry Christmas Menyorot perayaan Natal Surat Terbuka Kepada Paus (Pope) Benedictus XIV (Syaikh Rabi’) Al-Qiyadah Tidak Hanya Sesat!!! Menyingkap Syubhat Terhadap Dakwah Salafiyah (Apakah Syaikh Rabi’ dan Syaikh Bakr berselisih di dalam masalah manhaj) Saudi dan Wahhabisme difitnah (Mengungkap Agenda Neo-Con) Ikhwanul Muslimin Bencana yang dianggap anugerah (Tim Redaksi al-Hujjah) DR Abdullah Azzam bersama Syaikh salafiyyin di Afghanistan (Syaikh Utsman Abdus Salam Nuh) DR. Abdullah Azzam dan Klaim Jihad Afghani (Syaikh Utsman Abdus Salam Nuh) DR. Abdullah Azzam dan tuduhan “Para Penghapal Matan” (Syaikh Utsman Abdus Salam Nuh) Siapakah Yang Sebenarnya Agen Yahudi (Bantahan Tuntas Tuduhan Dusta Agen Mossad dan Risalah Mujahidin) Benarkah Imam Bukhari Tidak menggunakan Hadits Ahad dalam masalah aqidah (Ustadz Abdul Hakim Abdat) Polemik Hadits Ahad : bantahan Surat terbuka (Ustadz Abu Ihsan) Mengapa menolak hadits ahad? (Ustadz Zainal Abidin) Ahli Bid’ah mengaku-ngaku Ahlis Sunnah (Syaikh Abu Abdis Salam Hasan al-Husaini) Buku Dakwah Salafiyyah Dakwa Bijak Dalam Sorotan (Ustadz Abu Ahmad) Benarkah Imam Bukhari Mengambil periwayatan dari Syiah? Taqiyah Ritual Kaum Syiah Syiah = Yahudi Studi Kritis Syair Barzanji Peringatan Maulud Sejarah, Tinjauan Syariat dan Dampaknya Syiah dan Tradisi Kawin Kontrak Bantahan Pengingkaran Hadits ‘Irbadh bin Sariyah tentang Khulafaur Rasyidin oleh Kelompok Sesat Syiah Cukupkah hanya Al-Qur’an (Bantahan Bagi Kaum Inkarus Sunnah) Ghadir Qum Antara Keyakinan Sunni dan Syiah Abdullah bin Saba’ bukan tokoh fiktif! Pokok-Pokok Kesesatan Syiah Abdullah bin Saba’ tokoh Yahudi pencipta agama Syiah Perisai Penangkis Di Dalam Membela Imam Albani Dari Kejahatan “Al-Mudzabdzab” at-Tahriri (PDF 472 kb) Jama’ah Tabligh Shufi Gaya Baru (Al-Imam Al-Albani) (PDF 72 kb) Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad Abdul Wahhab Terhadap Pemerintah Utsmani (Muhammad Ali ash-Sholabi) (PDF 705 kb) Fatwa Ulama Tentang Usamah Bin Laden (PDF 360 kb) Beberapa Kesalahan Fatal Di Dalam Buku Harun Yahya (PDF 242 kb) Hizbut Tahrir Dari Mereka Untuk Mereka : Bantahan Terhadap Tuduhan Mujjadid Kepada Imam Ibnu Baz (PDF 524 kb) Benarkah Mereka Berjihad? (Ustadz Abdurrahman Thayib, Lc) (PDF 324 kb) Syaikh Ahmad Surkati : reformis yang terzhalimi (PDF 645 kb) Aidh al-Qorni dan Amma Ba’du (PDF 112 kb) Antara Bantahan dan Ghibah (Ustadz Abdurrahman Thayib) (PDF 163) Bersedihlah!!! Koreksi terhadap Buku La Tahzan dan penulisnya serta pemikiran Salman al-Audah (Syaikh Ibrahim ar-Ruhaili) Jabat Tangan dengan Ajnabiyah Haram : Bantahan terhadap TKAHI dan Syamsudin Ramadhan serta Hizbut Tahrir (48 kb) Antara Bantahan Dan Ghibah (63 kb) Menjawab Tuduhan Meluruskan Kesalahfahaman (57kb) Perisai Penuntut Ilmu dari Syubhat Abdurrahman ath-Thalibi (117 kb) Salafi Bukan Murji’ah (Ustadz Abdurrahman Thayib, Lc.)(PDF 2.561 Kb) Tanya Jawab Seputar HT bersama Syaikh Salim al-Hilali (PDF 442 Kb) Tanya Jawab Seputar HT bersama Syaikh Salim al-Hilali (77 Kb) Fatwa Ulama tentang Jama’ah Tabligh (PDF 172 Kb) Studi Kritis Jama’ah Tabligh (37 Kb) Studi Kritis Jama’ah Tabligh (PDF 148 kb) Menepis Tuduhan Membela Kebenaran : Bantahan terhadap Fauzan al-Anshori (PDF 178 Kb) Kenapa Alergi Dengan Salafi? : Bantahan terhadap Kyai Jaidi & Majalah Mabadi’ Al-Irsyad (PDF 190 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 1 (PDF 158 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 2 (PDF 176 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 3 (PDF 173 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 4 (PDF 186 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 5 (PDF 208 Kb) Pembelaan terhadap Imam Muhammad Nashirudin al-Albani dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 273 kb) Pembelaan terhadap Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 461 kb) Pembelaan terhadap Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 282 kb) Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap Daulah Utsmaniyah(PDF 282 kb) Fatwa Ulama Seputar Kondisi Politik di Indonesia (Bantahan Penyimpangan Laskar Jihad) (PDF 166 kb) __________________________ Lain-Lain Interogasi Penyusup Katholik ke Ta’lim Salafi 4 (3GPP 700 kb) Interogasi Penyusup Katholik ke Ta’lim Salafi 3 (3GPP 403 kb) Interogasi Penyusup Katholik ke Ta’lim Salafi 2 (3GPP 4.022 kb) Interogasi Penyusup Katholik ke Ta’lim Salafi 1 (3GPP 403 kb) Gelandang Penyusup ke Polisi (3GPP 5.145 kb) Kronologi dan Analisa peristiwa Penyusupan Katholik ke Ta’lim Salafiy Berita Radar Malang tentang penyusupan Katholik ke Ta’lim Salafiy Sarang Lebah Dan Keajaiban Al-Qur’an (Abdul Mun’im al-Hefni) (PDF 557 kb) Panduan Bekam Singkat (PDF 291 kb) Tahapan Embrionik di dalam Islam (PDF 225 kb) Mukjizat Al-Qur’an tentang kulit manusia (PDF 264 kb) Mukjizat Tahapan Penciptaan (PDF 554 kb) Siwak Keajaiban dalam Sunnah Nabi (PDF 278 kb) Siwak si Kayu Ajaib (PDF 221 kb) Dasar Mikrobiologi (NEW PDF 1.3 Mb) Suvenir Pernikahanku (334 kb) Suvenir Pernikahanku (PDF 1.427 kb) Mukjizat Al-Qur’an (212 kb) Keajaiban Penciptaan Manusia dalam al-Qur’an (PDF 242 kb) Keajaiban Embriologi di dalam Al-Qur’an (PDF 135 kb) Sarang Lebah dan Keajaiban al-Qur’an (PDF 291 kb) Keajaiban Reseptor Kulit (PDF 457 kb) Siwak : Si Kayu Ajaib Pelindung Gigi (PDF 131 kb) Siwak : Keajaiban dalam Sunnah Nabi (PDF 121 kb) Jurnal : Pengaruh Ekstrak Serbuk Kayu Siwak terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus (PDF 142 kb) Sekilas Info Jamur (PDF 97 kb) Panduan Kesehatan Mulut (PDF 131 kb) Prosedur Analisa Mikrobiologi Pada Industri Kosmetika (PDF 204 kb) Skripsi : Pengaruh Ekstrak Serbuk Kayu Siwak terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus dengan Metode Difusi Lempeng Agar (PDF 615 kb) Bardac 208M Quartenary Ammonium Compounds (PDF 169 kb) Jurnal : Pengendalian Kontaminasi Bakteri Listria monocytogenes pada Industri Penanaman dan Pengalengan Jamur(PDF 176 kb) _________________________________ Kumpulan E-Book CHM Berikut ini adalah artikel-artikel dalam format CHM yang dapat didownload : E-BOOK DAKWAH E-Book ini terdiri dari 3 Risalah, yaitu : 1. Zâdud Dâ’iyah ilallâh karya Imam Ibnu ‘Utsaimin 2. Ad-Da’watu ilallâh wa Akhlâqud Du’ât karya Imam Ibnu Baz 3. Ậdabud Dâ’iyah karya Imam Muĥammad Ĥasan Alu Syaikh E-BOOK ADAB & FIKIH E-Book ini terdiri dari 4 Risalah, yaitu : 1. Dunia Ladang bagi Akhirat (ad-Dunya Mazrô’atul Ậkhiroh) karya Departemen Ilmiah Dârul Wathân 2. Adabul Majelis dan Bid’ah-Bid’ahnya karya Abū Salmâ al-Atsarî 3. Hukum Seputar Jum’at (al-Jum’ah Aĥkâmuhu wa Ậdabuhu wa Fadhâ`iluhu ma’a Tanbîhât ‘alâ Ba’dhil Akhthâ`) karya Departemen Ilmiah Dârul Wathân – Syaikh Khâlid Abū Shâliĥ 4. Bekal Ramadhan (Shiyâmu Ramadhân : Fadhâ`iluhu wa Ậdabuhu wa Aĥkâmuhu wa Qiyâmuhu) karya Syaikh Muĥammad bin Jamîl Zainū. E-BOOK HIMPUNAN RISALAH Pembelaan Salafiyyah Terhadap Imam Ahlus Sunnah E-Book ini terdiri dari 4 Risalah, yaitu : 1. Syaikhul Islâm Muĥammad bin ‘Abdil Wahhâb Di Mata Penyesat Ummat 2. Membongkar Kedok Kedustaan dan Fitnah Ĥasan ‘Alî as-Saqqâf terhadap Al-Muĥaddits Al-Albânî 3. Perisai Penangkis Di Dalam Membela al-Imâm al-Albânî Dari Kejahatan al-Mudzabdzab at-Tahrîrî 4. Pembelaan Terhadap Imâm Ibnu Baz dari Tuduhan Keji E-BOOK RISALAH BANTAHAN SYIAH Membongkar Kedustaan dan Kebohongan Syiah E-Book ini terdiri dari 12 Risalah, yaitu : 1. Ghadîr Khūm Antara Keyakinan Syiah dan Sunnah – Abū Salmâ al-Atsarî 2. Hadîts Khulafâ`ur Râsyidîn antara Ahlus Sunnah dan Syiah - Abū Salmâ al-Atsarî 3. Benarkah Ahli Ĥadîts Sunnî mengambil Periwayatan dari Kaum Syiah - Abū Salmâ al-Atsarî 4. Biarkan Syiah bercerita Tentang Kesesatan Agamanya – Ustadz ‘Abdullah Zain, Lc. 5. Diantara Aqîdah Syiah – Syaikh ‘Abdullah as-Salafî – Alih Bahasa : Ust. M. Elvi Syams, Lc. 6. Mungkinkah Sunnah dan Syiah Bersatu – al-‘Allamah Muĥibbuddîn al-Khâthib – Alih Bahasa : Ust. M. Arifîn Baderi, Lc., MA 7. ‘Abdullâh bin Saba’ Tokoh Fiktif? - Ust. M. Elvi Syams, Lc. 8. ‘Abdullâh bin Saba’ Tokoh Yahudi Pencipta Golongan Syiah – DR. Sya’dî Hâsyimî 9. Kawin Kontrak Tradisi Kaum Syiah – Tim Redaksi Al-Hujjah 10. Pokok-Pokok Kesesatan Syiah – Tim LPPI [Lembaga Pusat Pengkajian Islam] 11. Syiah = Yahudi - Tim Redaksi Al-Hujjah 12. Taqiyah Ritual Kaum Syiah - Tim Redaksi Al-Hujjah E-BOOK “INILAH HADDADIYAH” Inilah haddadiyah, Ketahuilah dan Waspadailah E-BOOK “MAKTABAH ABU SALMA” 1 E-Book ini dalam format CHM, berisi 55 artikel dari Maktabah Abu Salma al-Atsari, yaitu : E-BOOK “BEKAM & TITIK-TITIKNYA” E-Book ini berisi pengenalan dan pengantar ilmu bekam disertai dengan titik-titiknya, yang berdasarkan “TCM” (Traditional Chinesse Medicine). Gambar pada ebook ini dinukil dari situs pengobatan cina. E-BOOK RISALAH AL-HUJJAH E-Book ini berisi kumpulan buletin ilmiah “Al-Hujjah”, Mataram, Lombok. E-BOOK IRIDIOLOGY E-Book ini berisi konsep dan gambar-gambar deteksi penyakit dan pengobatan dengan iridiology (melalui iris mata). E-BOOK TEXTBOOK MICROBIOLOGY E-Book ini berisi Textbook Microbiology Concept and Practice Lengkap. Font Arabic Font Arabic 1 Font Arabic 6 Font Arabic 2 Font Arabic 7 Font Arabic 3 Font Arabic 8 Font Arabic 4 Font Arabic 9 Font Arabic 5 Font Arabic 10 ______________________________ Majalah Fatawa Volume 1 No 2 Volume 3 No 1 Volume 1 No 3 Volume 3 No 2 Volume 1 No 4 Volume 3 No 5 Volume 1 No 5 Volume 3 No 6 Volume 1 No 6 Volume 3 No 7 Volume 1 No 7 Volume 3 No 8 Volume 2 No 10 Volume 3 No 9 Volume 2 No 11 Volume 3 No 11 ______________________________ Ceramah Kristologi " Yesus Ternyata Poligami " Oleh : DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 " Strategi Memurtadkan Umat Islam " Oleh : Hj. Irene Handono. download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, download alternatif > 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, " Perayaan Natal Antara Dogma & Toleransi " Oleh : Hj. Irene Handono. download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 " Yesus Ternyata Muslim " Oleh : DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH download > 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 download alternatif > 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 " Mengapa aku Memilih Islam " Pengakuan bekas penginjil: Bernard Nababan download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 " Mereka Tidak Mengerti Perkataan Yesus " Oleh : DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 " Mereka Tidak Mengerti Perkataan Yesus II " Oleh : DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 " Mereka Tidak Mengerti Perkataan Yesus IV " 25-07-06 Oleh : DR. H. Sanihu Munir SKM, MPH download > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 download alternatif > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ________________________________________ E-Book Islam dan Kristologi Ahmadiyah > zip - (126 Kb) Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah Oleh: Abdullah Hasan Alhadar Trinitas > zip - (248 Kb) Satu file berisi Dua buku: 1. Dialog Seputar Trinitas Oleh: H.Sanihu Munir SKM, MPH 2. Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal? Oleh: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 100 Tokoh Paling Berpengaruh > zip - (1.2 Mb) download alternatif > 100 Tokoh > oleh Michael H. Hart Berasal dari media.isnet.org Bibel, Quran & Sains Modern > zip - (376 Kb) oleh dr. Maurice Bucaille Berasal dari media.isnet.org Alkitab (Bible) / Sejarah Injil > zip - (100 Kb) oleh: Prof. H.S. Tharick Chehab Berasal dari media.isnet.org Siapa Sebenarnya Juru Selamat Dunia > zip - (64 Kb) oleh: Yohannes Baptista Sariyanto Siswosoebroto. Berasal dari media.isnet.org Alkitab di Dunia Modern > zip - (219 Kb) oleh: Professor James Barr. Berasal dari media.isnet.org Titik Temu Islam & Kristen > zip - (209 Kb) William Montgomery Watt Berasal dari media.isnet.org The Passion of Jesus as > zip - (90 Kb) (Bahasa Indonesia) Sekilas Tentang INJIL Didache > zip - (152 Kb) Rahasia Penemuan Manuskrip & Isi INJIL Didache Cuplikan dari Buku berjudul : INJIL DIDACHE oleh: DR. Ahmad Hijazi As-Saqa Kumpulan Buku Hartono Ahmad Jaiz > zip - (857 Kb) download alternatif > Hartono > 5 buku Ada Pemurtadan di IAIN - Bila Kiyai Menjadi Tuhan - Bahaya Islam Liberal - Tasawuf Belitan Iblis - Tasawuf, Pluralisme & Pemurtadan - Berasal dari swaramuslim.net Dialog Islam Kristen > zip - (247 Kb). update Antonius Widuri dan Bahaudin Mudhary 2. Debat Islam Kristen: Mensucikan Hari Sabat oleh Insan Mokoginta (mantan Katolik), 3. Dialog Islam Kristen oleh: Wilson H. Guertin, Ph.D. dan Mohammad Jawad Chirri 4. Bible : FAQ BY CHRISTIANS FROM THE BIBLE Matematika Alam Semesta > zip - (191 Kb) Kodetifikasi Bilangan Prima Dalam Al-Quran Oleh : Arifin Muftie Sejarah Teks Alqur'an - ( Lengkap ) > zip - (2.3 Mb) download alternatif > ( Lengkap ) > download alternatif > ( Lengkap ) > terjemahan dari buku : The History of The Qur'anic Text karya Prof. Dr. M.M. Al-A'zami - bagian I : > zip - (1.7Mb) Sejarah Teks Al-Qur'an - bagian II & III : > zip - (602Kb) Sejarah Kitab Suci Biblikal & Kaji Ulang Riset Orientalis Kebohongan Kristen > zip - (642 Kb) update Berasal dari: www.geocities.com/cicak_mdn/menu.html Islam Dihujat > zip - (494 Kb) download alternatif > Islam Dihujat > download alternatif > Islam Dihujat > Islam Dihujat - Menjawab Buku The Islamic Invation {Robert Morey). Oleh: Hj. Irena Handono, et al. Metodologi Bibel dlm Studi Al-Quran > zip - ( 271Kb) oleh: Adnin Armas, M.A The Choice Islam & Christianity > zip - ( 383Kb) oleh: Ahmed Deedat Fatwa DR Yusuf Al Qardhawi (1)> zip - ( 741Kb) Kumpulan artkel DR Yusuf Al Qardhawi: - Fatwa Qardhawi - - Fatwa Kontemporer - - Fiqh Prioritas - Berasal dari Pustaka Online Media Isnet Fatwa DR Yusuf Al Qardhawi (2)> zip - ( 916Kb) Kumpulan artkel DR Yusuf Al Qardhawi: - Sistem Masyarakat Islam Dalam Quran & Sunnah - - Halal dan Haram Dalam Islam - - Hukum dan Zakat - Berasal dari Pustaka Online Media Isnet Muhammad SAW dlm Perjanjian Lama/Baru> zip(397Kb) Oleh Prof David Benjamin Keldani B.D (bekas Uskup Uramiah, Kaldea) Studi Kritis Pemahaman Islam> zip(675Kb) Oleh: Armansyah, Berasal dari http://www.geocities.com/arman_syah/ Kajian Islam> zip(1.3 Mb) download alternatif > Kajian Islam> Berasal dari http://armansyah.swaramuslim.net/ Sosok Isa dlm Sorotan Ulama> zip(199Kb) Oleh: Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Manhaj As-Salafush Shalih> zip (4.7 Mb) Berasal dari almanhaj.or.id Al-Islahonline> zip (287 Kb) Berasal dari al-islahonline.com KTPDI> zip (1.3 Mb) download alternatif > KTPDI> Materi Tarbiyah , Konsultasi Islam dll. Berasal dari Komite Tarbiyah & Pengembangan Diskusi Isnet. Fatwa DR Yusuf Al Qardhawi (3)> zip - ( 217 Kb) - Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT - - Bunga Rampai - Berasal dari Pustaka Online Media Isnet Muhammad dlm Kitab Suci Dunia zip - ( 476 Kb) - Oleh : Maulana Abdul Haque Vidyarthi (1888 - 1978) Yesus Wafat di Kashmir zip - ( 291 Kb) - Oleh : A. Faber Kaiser Muhammad dan Kristus zip - ( 218 Kb) - Oleh : Maulana Muhammad Ali Syariahonline> zip (7.3 Mb) download alternatif > Syariahonline> Melawan Fitnah JIL> zip - ( 509Kb) oberasal dari www.nojil.8m.net Debat Kairo> zip - ( 79Kb) debat Islam Vs Kristen di Kairo Perpustakaan Islam> zip - ( 1.6 Mb) kompilasi situs www.perpustakaan-islam.com download alternatif > Perpustakaan Islam> Artikel H.M Nur Abdurrahman > zip - (1.7 Mb) kumpulan tulisan H.M Nur Abdurrahman dari harian FAJAR bertajuk: Wahyu & Akal - Iman & Ilmu berasal dari www.freewebs.com/ hmnur/ Konsultasi Islam Eramuslim> zip (1.3Mb) ustadz menjawab, Ruqyah Syarr;iyyah, Keluarga & Oase Iman Hakekat Syi'ah> zip (2.5 Mb) Hakekat Tersembunyi Mazhab Syi'ah Imammiyah berasal dari www.hakekat.com Al-islam> zip - (3.3 Mb) 11-07-06 kompilasi situs www.alislam.cr.id & arsip 1999 - 2003 Sejarah Misionaris > zip - (263 Kb) 17-07-06 - Sejarah Gerakan Misionaris di Dunia Islam - - Zionisme & HAM - Mitos Zionisme - Infiltrasi Zionisme di AS - berasal dari: www.irib.ir Al Sofwah.or.id > - Buletin An-nur zip - (1.3 Mb) - Fatwa zip - (1.2 Mb) - Hadits zip - (652 Kb) 09-10-06 - Quran zip - (550 Kb) 10-10-06 - Mu'jizat zip - (415 Kb) 1610-06 - Kisah Islami zip - (551Kb) 1610-06 - Tokoh Islam zip - (910 Kb) 1610-06 Sejarah Dogma Kristologi > zip - (305Kb) - Oleh: Dr. C. Groenen ofm - _____________________________________ GALERI PHOTO ( file chm ) sumber www.bubbleshare.com The Truth about Israeli Terrorists > zip - (888 Kb) Fresh blood from Palestine > zip - (907 Kb) Atatra massacre Gaza 2006 > zip - (1 Mb) Die with love_Arab! > zip - (2 Mb) Israel terrorism > zip - (2.5 Mb) Massacre in Gaza Juli 2006 > zip - (607 Kb) Massacre in Gaza June 2006 > zip - (1.2 Mb) New massacre in Lebanon > zip - (990 Kb) Qana massacre 2006 > zip - (2.7 Mb) The never ending massacre in Palestine > zip - (3.3 Mb) Israel kills Palestinian children in their bed> zip - (870 Kb) Gaza invasion summer rain > zip - (1.2 Mb) Israeli war crimes > zip - (796 Kb) Gaza beach massacre June 2006 > zip - (664 Kb) Israeli kids sends gifts > zip - (347 Kb) A million solider or one kid.> zip - (1 Mb) Israeli Terrorist Invasion to Gaza June 06 > zip - (1.5 Mb) Amman children protest Israel > (782 Kb) ____________________________________________ E-Book Islam (Files Word) Peringatan Dari Fitnah Ekstrem di Dalam mentahdzir dan mengisolir Kaidah Emas Di Dalam Mengetahui Shahih dan Dhaif Riwayat Hadits (Syaikh Abu 'Umar al-Utaibi) Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Penghujat Poligami Risalah Ilmiyah Bantahan Terhadap Manipulasi Dan Kedustaan Syiah Salafiy Menepis Tuduhan (Syaikh Ali Hasan al-Halabi) Baiat Sunnah VS Baiat Bi'dah oleh Syaikh Ali Hasan al-Halabi Dakwah Salafiyah Bukan Murji'ah Darah kebiasaan Wanita (Hukum Seputar haidh, Istihadhoh dan Nifas) Imam Ibnu Utsaimin Nasehat Syaikh Ibrahim bagi generasi Muda Ahlus Sunnah Suvenir Pernikahan Diantara Kesesatan Aqidah Syiah (Syaikh Abdullah as-Salafy) Fatwa Ulama Seputar Jama'ah Tabligh (Syaikh Rabi' bin Hadi) Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan) bantahan thd tuduhan Fauzan al-Anshori Studi Komprehensif Aqidah Ahlus Sunnah wal jama'ah (Aqidah, Akhlaq, Ibadah dan Dakwah) Berlemah Lembut Kepada Sesama Ahlus Sunnah (Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah) Inilah Dia Haddadiyah, Kenalilah dan Waspadalah Darinya (Menyingkap Karakteristik Haddadiyah Pada Pengaku-Ngaku Salafiyyah) Tahdzir Ulama Kibar terhadap Jama'ah yang gemar menghajr dan mentabdi' Berlemah Tanya Jawab Bersama Masyaikh Markaz Imam Albani Yordania Wasiat Emas Bagi Pengikut Mahnhaj Salaf (Syaikh Abu Abdillah asy-Syihhi) Bila Amman Abdurrahman Enggan Menutupkan Topengnya (Bantahan atas kesesatan takfiri khoriji Amman Abdurrahman oleh Ustadz Arifin Baderi Dialog Dengan Ikhwanul Muslimin (Sebuah koreksi dan kritik bijaksana dari Syaikh Abu Abdillah asy-Syihhi Ada Apa Dengan Hizbut Tahrir (Tanya Jawab bersama Syaikh Salim al-Hilali sepuatar Hizbut Tahrir Bahtera Dakwah Salafiyah di Indonesia (Pasang Surut dakwah salafiyah dan badai penghadangnya) oleh Ustadz Arifin Bader, MA Bagaimana Seorang Muslim Menghadapi Fitnah? (Nasehat Syaikh Shalih Alu Syaikh Menangkal Bahaya JIL (Jaringan Iblis Laknatullah) dan FLA (Fikih Lintas Agama) oleh Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dan Ustadz Agus Hasan Bashori, M.Ag Masalah Keimanan Global dari Pokok-Pokok Aqidah Salafiyah oleh Masyaikh Markaz Imam al-Albani Hakikat Tashowwuf dan Kesesatannya oleh Ustadz Abdullah Taslim, Lc Al-Wajiz fi Manhajis Salaf (Manhaj Salaf yang Ringkas) oleh Syaikh Abdul Qodir al-Arnauth= Dan Binasalah Yahudi...!!! Nubuwat Kepastian kehancuran Yahudi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kemenangan Ahlus Sunnah pada akhir zaman Menepis Tuduhan Seputar Ihya'ut Turots Syaikh Surkari Reformis Yang Terzhalimi Perisai Penuntut Ilmu Dari Syubhat ath-Thalibi Kedustaan as-Saqqof terhadap al-Albani Kontroversi Puasa Sunnah hari Sabtu & Ta'qib thd argumen yg membolehkannya (Lengkap) Perisai Penangkis Dari Kejahatan al-Mudzabdzab thd Imam al-Albani Nasehat Indah Syaikh Rabi' untuk saling berkasih sayang Mungkinkah Sunni dan Syiah Bersatu (Syaikh Muhibbudin al-Khathib) JIL sebuah doktrin yang telah usang (Ustadz Arifin Baderi) Jabat tangan dengan ajnabiyah haram, bantahan bagi Syamsudin Ramadhan Sepercik Keindahan Islam (Ustadz Arifini Baderi) Hizbut Tahrir dari Mereka dan Untuk Mereka Menjawab Tuduhan Dusta HT terhadap Syaikh Ibnu Abd Wahhab Mengenal Hakikat Ikhwanul Muslimin Hakikat Bid'ah dan Kufur (Tanya Jawab Bersama Imam Albani) Hakikat Ekstrim di dalam Hajr dan Tabdi' dan Penjelasan Ulama tentangnya Memetik Faidah dari perikehidupan al-Muhaddits al-'Abbad Biarkan Syiah Bercerita Tentang Kesesatan Agamanya Kenapa Alergi dengan Salafy? Bantahan Terhadap Kyai Abdullah Jaidi -Ketua PP Al-Irsyad- Adabul Majelis dan Bid'ah-Bid'ahnya _______________________________________ E-Book Islam Indonesia (PDF) jawab-isbal.gif kafir-tanpa-sadar.gif ORIENTALISME Utsman Sahabat yang teraniaya Adab Berpakaian Cadar wajib tidak Makarimul Akhlaq - Perangai yang mulia - Imam Ibnu Utsaimin aqidah-salaf.gif Ta'zhimus Sunnah [klik kanan - save as] SAHABAT NABI DI MATA AHLUS SUNNAH SALAF SHALIH ANTARA ILMU DAN IMAN ISLAM DILECEHKAN MENGENAL SEJARAH NABI Studi Komperehensip Dalil-Dalil Wajibnya Hijab (248 halaman) INTISARI AJARAN ISLAM - IMAM IBNU BAZ Meluruskan Pemahaman Tentang Wahhabi - Syaikh Shalih as-Sindi Minhaj al-Firqoh an-Najiyah - Syaikh Jamil Zainu (Lengkap - Teks Arab) WAHHABISME EXPOSED kunci-rezeki. panah-setan pendidikan-anak 3 Landasan Utama (Ushul ats-Tsalatsah) Indoensia Arab 3 Risalah Shalat (Imam ibnu Baz) Hishnul Muslim Malapetaka Akhir Zaman (Ibnu Jibrin) Sehari di Kediaman Rasulullah Sillaturahim (Syaikh Khalid ar-Rasyid) Tuntunan Sholat Lengkap (Ibnu Jibrin) yesus-dalam-sorotan.gif BEKAL IDUL ADHA MERAIH KEJAYAAN UMMAT Himpunan Risalah Pembelaan Salafiyah Nasehat Kepada pemuda Ahlus Sunnah mengenal hakikat IM Suvenir Nikah 2 Pengantar Sejarah Kodifikasi Hadits Al-Wajiz fi Manhajis Salaf Biarkan Syiah JIL Doktrin Usang Menuju Penegakan hukum Alloh FITNAH SURURI KISAH SAHIH NABI 1 KISAH SAHIH NABI 2 KOREKSI TOTAL POLTIK DAN PEMIKIRAN LEBARAN MENURUT SUNNAH NABI RINGKASAN PENYELENGGARAAN JENAZAH fikih niat Dibalik Evolusi Menghidupkan 10 Malam Akhir Racun Fikih realitas 20 Fatwa Pilihan Zakat 20 Fatwa Pilihan Zakat 20 Fatwa Pilihan Zakat Bekal-Bekal Dakwah 20 Fatwa Pilihan Zakat Jawaban Telak Quburiyyun Meluruskan Sikap rifqon-2-revisi.gif meluruskan kerancuan istilah dakwah-akhlak-dai.gif dakwah-akhlak-dai.gif ringkasan-keimanan.gif nasehat-emas.gif berlemahlembutlah.gif adabul-majelis.gif Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah (Syaikh Shalih Fauzan) Bekal-Bekal Ramadhan (Syaikh Muhammad bin Jami Zainu) Dunia Ladang Bagi Akhirat Hakikat Bid'ah dan Kufur (Tanya Jawab bersama Imam Albani) Rifqon Ahlas Sunnah ver-2 Kemudahan di dalam Sifat Wudhu' Nabi Ushul Min Ilmil Ushul fFatwa Ulama Ummat Terhadap Sayyid Quthb Peringatan dari Fitnah Ekstrem di Dalam Hajr dan Tabdi' Kaidah Emas Di Dalam Mengetahui Shahih dan Dhaif Riwayat Hadits (Syaikh Abu 'Umar al-Utaibi) Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Penghujat Poligami Risalah Ilmiyah Bantahan Terhadap Manipulasi Dan Kedustaan Syiah Salafiy Menepis Tuduhan (Syaikh Ali Hasan al-Halabi) Hukum Islam (menjulurkan pakaian melebihi mata kaki) oleh Syaikh Abdullah Jarullah Kumpulan fatwa-fatwa seputar jenazah oleh Syaikh al-'Uroifi Kisah-Kisah Shahih menurut al-Qur'an dan as-Sunnah oleh Syaikh Umar al-Asyqor Hukum Fadhilah dan Kesalahan-2 Jum'at oleh Syaikh Khalid Abu Shalih Ringkasan Manhaj dan Aqidah Imam Syai'i oleh Al-Ustadz Abu 'Athiyah Lc MAg Jihadnya Seorang Wanita Di Dalam Membela Agamanya oleh DR Muram binti Shalih al-Athiyyah Mengobati Segala Jenis Penyakit Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh Syaikh Abdul Majid az-Zahim Pokok-Pokok manhaj Salaf oleh Syaikh Khalid Abdurrahman al-Ikk Jesus and The Bible by Rashad Abdul Muhaimin Baiat Sunnah VS Baiat Bi'dah oleh Syaikh Ali Hasan al-Halabi Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah : Konsep, Kekhususan dan Ciri Khas Penganutnya oleh Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd Nasehat Emas Imam Malik bin Anas Kepada Khalifah Harun ar-Rasyid Hadiah Bagi Saudaraku Tentang Masalah Keislaman (Tuhfatul Ikhwan) oleh Imam Ibnu BazDakwah Salafiyah Bukan Murji'ah Darah kebiasaan Wanita (Hukum Seputar haidh, Istihadhoh dan Nifas) Imam Ibnu Utsaimin Nasehat Syaikh Ibrahim bagi generasi Muda Ahlus Sunnah _____________________________ E-Book Islam Arabic (PDF) Ar-Raddul Burhani Syaikh Ali Hasan (Klik kanan Save As) Adabul Ikhtilaf (Arabic - Scan Image) Fadhailuhu - Ahkamuhu - Adabuhu (Syaikh M. Jamil Zainu) - versi Arabic Wujubul Akhdzi bi haditsil ahad - Imam Albani Adab at-Takhotub - Syaikh Musthofa Adawi Al-Baits ala Inkaril Bida' wal Hawadits - Imam Ibnu Syamah Al-Mujiz fil Adyan wal madzahib al-muashiroh - Syaikh nashir al-aql Ashroniyah Qinthoroh Ilmaniyah - Sulaiman al-Khuroisyi Kasyfu Syubuhat anid Da'watis Salafiyah - Markaz Imam Albani Fatawa Ulama Akabir fima Uhdira fil jazair - Syaikh Abd Malik Jazairi Fatawa 'ala Kutub - Majmuah Ulama' (Abdul Ilah asy-Syayi') Haqqu Kalimah Imam Albani fi Sayyid Quthb - Syaikh Ali Hasan Ar-Roddu 'ala Hizbit Tahrir - Syaikh AbdRahman Dimasyqiyah Mulakhosh fil Ittijahat al-Fikriyah al-Muahsirah - Syaikh Muhammad Suhaimi Jalaul bashoir fi Raddi ala Kitab Syifail Fuad - Syaikh Samir al-Maliki Limadza Nusholli - Syaikh Muhammad Ismail Muqoddam Mafatih al-Fiqh fid Din - Syaikh Musthofa al-Adawi Majalah ad-Da'wah as-Salafiyah - Palestina - edisi 1 Majalah ad-Da'wah as-Salafiyah - Palestina - edisi 2 manhaj-istidlal-bikhabaril-ahad-fil-madzhab-malikiyah (disertasi al-Akh bin Basyir Ahmad) Maqolat Dimaysqiyah fid Difa' 'an Ibni Taimiyah - Syaikh Abdurrahmad Dimasyqiyah Mauqiful Muhammad Rasulullah - Syaikh Musthofa Adawi Mujmal Masail Iman al-Ilmiyah - Markaz Imam Albani al-Mulakhosh al-Fiqhi - al-Allamah Shalih Fauzan Ta'qibat ala Kitab Salafiyah Laysa Madzhaban lil Buthi - Allamah al-Fauzan at-Tathorruf wal Ghuluw fil Irhab - Markaz Imam Albani HOME ORDER NEXT .

 


posted by: zhafransony@yahoo.co.id (reply)
post date: 04.29.08 (10:32 pm)

Asalamualaikum Syeikh.. Tolong dikirim keemail ana Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 1 (PDF 158 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 2 (PDF 176 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 3 (PDF 173 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 4 (PDF 186 Kb) Koreksi Total Manhaj Ikhwanul Muslimin 5 (PDF 208 Kb) Pembelaan terhadap Imam Muhammad Nashirudin al-Albani dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 273 kb) Pembelaan terhadap Imam Abdul Aziz bin Abdillah bin Bazz dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 461 kb) Pembelaan terhadap Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari tuduhan dusta simpatisan HT (PDF 282 kb) Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap Daulah Utsmaniyah(PDF 282 kb) Fatwa Ulama Seputar Kondisi Politik di Indonesia (Bantahan Penyimpangan Laskar Jihad) (PDF 166 kb)posted by: lino (reply)
post date: 05.30.08 (7:31 pm)

apakah ada jurnal tentang sillaturahim?posted by: irrinkem (reply)
post date: 02.25.10 (12:56 pm)

: !! 82posted by: Symptoms Animal Hiv (reply)
post date: 03.03.10 (10:27 pm)

i'm gonna make my own post about itposted by: alexc182 (reply)
post date: 05.25.10 (10:51 am)

Very nice site!posted by: alexc687 (reply)
post date: 06.24.10 (3:14 pm)

Very nice site!

Your Name:


Your Comment: